Rabu, 15 Mei 2013

PETRUK DADI RATU (MP3)

1.       Pagelaran 14 Maret 2013

Prabu Thong thongsot Belgeduwel Beh saking Nagari Lojitengoro arso mbedah Nagari Ngastino. Wusono Nagari Ngastino kasil kabedah. Anung anung senopati Ngastino sedoyo sami kapikut lumebet ing pakunjaran. Prabu Duryudono kapendem sukunipun wonten Alun alun sambat arerantan