Minggu, 02 Juni 2013

WAHYU TOHJALI

Live Selo Boyolali 22 Maret 2013

Bathari Durgo minggah ing Kahyangan Suroloyo sowan Bathara Guru nyuwun Wahyu Tohjali kagem Prabu Dewasrani  Putranipun. Awit saking Pambujukipun Durgo, Bathoro Guru arso kaparingaken Wahyu Tohjali ingkang saktemenipun Kaparingangaken kagem Raden Janoko. Bathoro Narado mboten narimahaken kawontenan meniko lajeng tumurun ing madyopodho arso sabyantu dumateng Raden Permadi.

 Dumados Poncokoro ing Sakmadyaning wono antawisipun Prabu Dewasrani kaliyan R. Janoko. Bathari Durgo ingkang nyumurupi putranipun kasoran ing Yudho sigro membo jemparing.Jemparing lumepas temanduk ing jajaning raden Janoko.


Lajeng kados pundi babaring lampahan puniko. Sumonggo dipun midangetaken ngantos Paripurno...........

LINK DOWNLOAD WAHYU TOHJALI
  1. Wahyu Tohjali 1
  2. Wahyu Tohjali 2
  3. Wahyu Tohjali 3
  4. Wahyu Tohjali 4
  5. Wahyu Tohjali 5 TAMAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar