Minggu, 02 Juni 2013

WAHYU TOHJALI

Live Selo Boyolali 22 Maret 2013

Bathari Durgo minggah ing Kahyangan Suroloyo sowan Bathara Guru nyuwun Wahyu Tohjali kagem Prabu Dewasrani  Putranipun. Awit saking Pambujukipun Durgo, Bathoro Guru arso kaparingaken Wahyu Tohjali ingkang saktemenipun Kaparingangaken kagem Raden Janoko. Bathoro Narado mboten narimahaken kawontenan meniko lajeng tumurun ing madyopodho arso sabyantu dumateng Raden Permadi.

Rabu, 15 Mei 2013

PETRUK DADI RATU (MP3)

1.       Pagelaran 14 Maret 2013

Prabu Thong thongsot Belgeduwel Beh saking Nagari Lojitengoro arso mbedah Nagari Ngastino. Wusono Nagari Ngastino kasil kabedah. Anung anung senopati Ngastino sedoyo sami kapikut lumebet ing pakunjaran. Prabu Duryudono kapendem sukunipun wonten Alun alun sambat arerantan